Stacionarne fabrike betona SIMI

Stacionarne fabrike betona sa linijskim silosima su izrađene prema modernom konceptu fabrika betona. Jednostavne i robusne konstrukcije sa pouzdanim i ekonomičnim rezom.

Upravljanje se vrši preko namodernijeg kompjuterskog sistema i omogućava Vam dobijanje najkvalitetnijih betonskih smeša.

Pri konstrukciji betonare posebna pažnja se obraća na dimenzije svih elemenata tako da se oni mogu montirati veoma brzo.

Osnovne prednosti stacionarnih fabrika betona Simi

  • 1. Niski troškovi transporta
  • 2. Oprema u gabaritima za transport
  • 3. Niski troškovi montaže
  • 4. Kompaktan dizajn
  • 5. Jednostavna konstrukcija
  • 6. Opremljenost najsavremenijim kompjuterskim sistemima
  • 7. Visokokvalitetan proizvod

Modeli stacionarnih fabrika betona Simi (kapacitet u m3/h):

  • BSA 15, BSA 20, BSA 30
  • BSA 45, BSA 60, BSA 90
  • BSA 100, BSA 110, BSA 120, BSA 150, BSA 180