Proizvodi SIMI fabrike betona

Mobilne fabrike betona

Mobilne fabrike betona Simi su opremljene savremenim kompjuterskim sistemima, i one Vam omogućavaju da napravite viskokvalitetan betona na samom gradilištu i tako značajno smanjuje troškove transporta betona.

Stacionarne fabrike betona

Stacionarne fabrike betona sa linijskim silosima su izrađene prema modernom konceptu fabrika betona. Jednostavne i robusne konstrukcije sa pouzdanim i ekonomičnim rezom.

Fabrike betona sa skreperom

Pored fabrika betona sa linijskim silosima, SIMI proizvodi fabrike betona opremljene sa ručnim i poluautomatskim skreperima.

Asfaltne baze

Firma Simi doo proizvodi asfaltne betonske baze, a takođe se bavi i reparacijom i automatizacijom starih asfaltnih baza.

Skreperi

Pored fabrika betona sa linijskim silosima, SIMI proizvodi fabrike betona opremljene sa ručnim i poluautomatskim skreperima. Simi skreperi su opremljeni korpom do 90m3 i strelom do 20m

Мešalice

Simi proizvodi, dizajnira i instalira fabrike sa najboljim rešenjima i kvalitetom za Vaš biznis. Dugogodišnjim iskustvom Vam možemo pomoći u pronalaženju optimalnog rešenja za Vaš biznis.

Sistemi za reciklažu

Simi fabrike za recikažu betona sastoje se iz jednog uređaja za razbijanje betona i odvajanja agregata od cementa.

Sistemi za upravljanje fabrikama betona

Uređaji za grejanje i hlađenje betona su konstruisani kako bi se smanjio uticaj hladnih zima i vrelih leta na izgradnju građeviskih objekata. Simi d.o.o. nudi rešenja za rad fabrika betona u svim klimatskim uslovima širom sveta.

Protočna fabrika betona za izradu suve betonske smeše

Protočna fabrika betona za izradu suve betonske smeše kapaciteta 150 и 300м³/h. Izrađuju se mešalicama kontinualnog procesa mešanja. Na ovim fabrikama betona proces doziranja vrši se zapreminski.

Betonski prefabrikati

Simi fabrike betona u proizvodnji prefabrikovanih betonskih elemenata. Moderna rešenja sa dve mešalice na jednoj platformi su idealna za proizvodnju betonskih elemenata.

Silosi i oprema za silose

Stranica je u izradi