Betonski prefabrikati

Prefabrikati

Simi fabrike betona u proizvodnji prefabrikovanih betonskih elemenata

Moderna rešenja sa dve mešalice na jednoj platformi su idealna za proizvodnju betonskih elemenata.

  • Simi uređaji za doziranje boja pri spravljanju betonske smeše
  • Simi uređaji za doziranje aditiva
  • Simi uređaji za merenje konzistencije betona
  • Simi uređaji za merenje vlažnosti agregata
  • Simi uređaji za transport betonske smeše do mesta za proizvodnju prefabrikata
  • Transportne trake
  • Kibel ban